yksi.org
Hejmo    Poŝto    Registro    Tekstoj    Fotoj    Elŝutoj    Ligoj    Novaĵoj    Kontakto   
Elektu kategorion
Ĉi tie vi povos legi la 15 plej novajn novaĵojn de la retejo.
Tago de memoro
2011-01-27 11:48:18

Tago de memoro. Tago por celebri la memoron, kaj malaltigi la okulojn pro honto kaj malkomforto, pro tiuj estintaj penoj kiuj plu daŭras, sed ĉefe pro tiuj estintaj penoj kiuj forgesiĝis. Por memori la ciganojn, la slavojn (polojn, ukrainojn, jugoslavojn...), la samseksemulojn, la vunditojn, la partizanojn, la komunistojn (ĉar ankaŭ ili, kompatinde, konis la trajnojn, la barakojn kaj la komunajn sepultejojn), por memori la 20+ milionoj da fieraj sovetoj (duone nesoldataj) kiuj donis sian vivon por liberigi Eŭropon, kaj la ĉinojn de Ŝangajo kaj iliajn pluajn 20+ milionojn da fratoj kiuj suferis la japanan frenezecon, por memori la etiopojn kaj la abisenojn kiuj spiris la italajn mortogasojn dum la mondo nur rigardis; aŭ tiujn, kiuj fermis siajn okulojn sur la tero de la jugoslavaj sepultfosaĵoj (kiom multaj homoj plu kuŝas tie?), kaj por memori la germanojn de Dresdo, de Hanovero, de Hamburgo... kaj la japanojn de Tokio, bruliĝintajn en la napalmo, kaj tiujn de Hiroŝimo kaj Nagasako (kaj iliajn filojn, kaj la filojn de iliaj filoj... plu nun markitajn), kaj ĉiun alian japanan aŭ germanan urbo, bombaditan sen kompato kaj sen senco, kaj por memori la gulagojn kaj la senprocesajn mortpunojn de la caroj, por memori la armenojn kaj la arabojn, por memori la indianojn kaj la amerhindajn popolojn kaj la aŭstraliajn praloĝantojn, sklavigitajn sur iliaj propraj landoj kaj plu nun traktitajn kiel fremdulojn en iliaj propraj hejmoj, kaj la nigrulojn deportitajn kaj sklavigitajn en fremdan landon, kaj tago por memori Sudafrikon, kaj Kamboĝon, kaj Srebrenicon, kaj Palestinon (kie la iamaj viktimoj bone lernis la arton torturi), kaj Ĉeĉenion, kaj Ŝrilankon, kaj Italion (kie oni pafas al enmigrintoj kiam ilia haŭto malhelas, se ili ne kondutas bone en siaj bestejaj domoj), kaj Ĉinion, kaj Afrikon, disrabitan de imperiismo, kaj... kaj por memori ĉiun alian teruran memoron kiu makulis, makulas kaj makulos la homaron.

Kaj jes, tago de memoro ankaŭ por memori la judojn.

Sed ne tago de memoro por memori nur la judojn.

Tago de memoro, por memori tiujn, kiuj hontoplene forgesiĝis ankaŭ kaj ĉefe dum ĉi tiu tago, ĉar ne estas juste ke la sufero de la judoj, kvankam granda, kvankam terura, mallumigu kaj vualu la penojn de ĉiu alia popolo, kaj de ĉiu alia persono kiuj suferis, kaj plu suferas sur ĉi tiu tero.

Ĉar memori la judojn, forgesante ĉiun alian, memori la judojn, sen fari ion ajn en Ŝrilanko aŭ Palestino, memori la judojn kaj voĉdoni kontraŭ la konstruo de novaj minaretoj, ne konsistigas taŭgan celebron de la tago de memoro, ne honorigas la memoron de la suferoj estintaj, sed, male, estas kvazaŭ profani la spiriton kiu devus kuŝi malantaŭ ĉi tiuj celebradoj.

Kaj memori kelkajn, forgesante aliajn (tiel sigelfermi la forgeson en kiun ili jam ĵetiĝis penoplene), estas kiel makuli kaj malpurigi la memoron de ĉiu suferinto, de ĉiu, ĉar parta memoro estas nenio alia krom hipokriteco, kaj hipokriteco estas nenio alia krom ofendo, ofendo ankaŭ por (kaj eble ĉefe por) tiuj judoj kiuj devis kaŝiĝi en kamenojn.

Kiu scias, ĉu iam homaro kapablos havi veran tagon de memoro.
Administranto
esp 1.0   ·   RSS   ·   2019-12-15 17:21:08 EST   ·   XHTML 1.1   ·   CSS