yksi.org
Hejmo    Poŝto    Registro    Tekstoj    Fotoj    Elŝutoj    Ligoj    Novaĵoj    Kontakto   
Elektu kategorion
Ĉi tie vi povos legi la 15 plej novajn novaĵojn de la retejo.
Odo al granda viro
2006-12-12 01:31:42
Politikisto Berlusconi estas sendube fe-
nomena homo, kaj certe li ne estas nur flan-
kaĵo.  Estas vere evidente ke li stu-
dis en bonaj lernejoj, kaj lia scio ja a-
ltas pli ol ajna homa limo. Ĉiu scias ke lia
pli ol majstra kono de historio kaj filozo-
fio estas senvortpoviga, kaj lia amo por mo-
desteco, sincereco, honesta vivo kaj absti-
no estas jam proverba. Ni vere volas fur-
ioze kaj fiere celebri lin, kaj lin emfa-
zi per ĉioma forto, tiel ke lia sti-
lo kaj kapablo por vivĝuo sen ajna ma-
nko restu dum la cetero de la historio.
Administranto
esp 1.0   ·   RSS   ·   2019-12-15 17:20:38 EST   ·   XHTML 1.1   ·   CSS