yksi.org
Hejmo    Poŝto    Registro    Tekstoj    Fotoj    Elŝutoj    Ligoj    Novaĵoj    Kontakto   
Elektu kategorion
Ĉi tie vi povos legi la 15 plej novajn novaĵojn de la retejo.
Aliaj tradukoj
2006-12-27 22:11:05
Mi profitis je la kristnaska/festa paŭzo por kelkaj aliaj tradukoj. Mi elektis du inter miaj plej ŝatataj rakontoj de J. L. Borges.

Mi tradukis "Tlön, Uqbar, Orbis Tertius" kaj "La domo de Asteriono" al esperanto.

Ĝuu!
Administranto
esp 1.0   ·   RSS   ·   2019-12-15 17:21:23 EST   ·   XHTML 1.1   ·   CSS