yksi.org
Hejmo    Poŝto    Registro    Tekstoj    Fotoj    Elŝutoj    Ligoj    Novaĵoj    Kontakto   
Lig-sugesto

Dankon pro via helpo! Per ĉi tiu paĝo vi povas sugesti novajn ligojn. Bonvole plenigu la jenajn kadrojn.
Ligadreso
Lignomo
Notoj
(skribu iksosisteme)
LigkategorioJama 
Nova 
Lingvo
Kiu vi estas?
  

La ligo devos esti akceptita (de mi) antaŭ aperi en miaj paĝoj. Se ĝi estos interesa, mi agos tiel ke ĝi aperu ankaŭ en la ĉefpaĝo, en la sekcio "Interesaj Ligiloj".

Dankon denove!

esp 1.0   ·   RSS   ·   2019-12-15 17:21:33 EST   ·   XHTML 1.1   ·   CSS